Skip to main content

“Quina creu que és la principal dificultat per desplaçar-se en bicicleta per la ciutat?” Si vau ser un dels 3.204 entrevistats per elaborar el Baròmetre de la Bicicleta a Espanya al juny de 2017, igual ja us sona aquesta pregunta. L’objectiu del baròmetre de la bicicleta és conèixer i seguir periòdicament l’evolució de l’opinió, els hàbits i l’ús que els espanyols fan de la bicicleta, i les necessitats i demandes que tenen en relació amb aquesta.

La meitat de la població espanyola està molt d’acord amb que la reducció de la contaminació ambiental ha de passar per l’augment de l’ús de la bicicleta, i una àmplia majoriatambé considera que anar amb bicicleta és saludable, s’estalvia temps i és còmode. Però, els que diuen que és bastant o molt perillós moure en bicicleta per la ciutat, superen el 70%.

No és cap novetat que cada dia som més, des del 2009 els usuaris de la bicicleta han augmentat en 3,5 milions, un de cada quatre usuaris va en bici com a mínim un cop a la setmana per fer els seus desplaçaments quotidians, i al voltant del 14 % per anar a treballar o al centre d’estudis.

Segons dades del baròmetre, entre els usuaris habituals de la bicicleta, l’excés de trànsit motoritzat i insuficients vies per a ciclistes, són considerades les principals dificultats per desplaçar-se en bicicleta per la ciutat. A les grans ciutats es redueixen els que reclamen més carrils bici, en favor dels que esmenten l’excés de trànsit i la falta de seguretat com a principals problemes. Un terç també assenyala la manca de seguretat, per davant dels que esmenten el risc de robatori, la manca de habito, les condicions orogràfiques o atmosfèriques adverses i la manca d’aparcaments per a bicicletes.

bikes

Centrant-nos en la manca d’aparcaments per a bicicletes i risc de robatori, davant de la pregunta “Al municipi on vostè viu, hi ha aparcaments públics per a les bicicletes?” la majoria considera que al seu municipi no hi ha aparcaments públics per a bicicletes o que són insuficients. Les ciutats de més de 100 mil habitants són, segons els enquestats, les més ben equipades en aquest aspecte, tot i que també on més es considera que els aparcaments públics que hi ha són insuficients. En els municipis més petits, en canvi, la majoria diu que a la seva localitat no hi ha aquest tipus d’aparcaments.

Més del 90% dels enquestats creu que s’han d’adequar aparcaments per a bicicletes a les estacions i parades de transport públic, i en centres públics i privats els que creuen que calen més aparcaments per a bicis els freguen el 90%. Tres de cada quatre, a favor que les comunitats de veïns habilitin un espai per a l’aparcament de bicicletes, creixent gairebé tres punts respecte al 2015 els que donen suport a aquesta mesura.

Estar clar doncs, que cal trobar solucions a la manca d’aparcaments en el dia a dia, i com deia aquell anunci…”per a tota la resta” … Cyclolock.