Avis Legal

En compliment amb el deure d’informació recollit en article de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), a continuació es fa constar:

  1. Dades identificatives: El titular del domini web www.cyclolock.com és Alejandra Ximena Bermúdez Ruiz (des d’ara cyclolock.com), amb domicili a Barcelona, c/ Sant Antoni Maria Claret nº 268 , amb NIF: 52.594. 407-P. Correu electrònic de contacte: info@cyclolock.com.
  2. Usuaris: L’accés i / o ús d’aquest lloc web de com li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, sense cap reserva, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Li preguem que les llegeixi atentament. Si no accepta les presents Condicions Generals, li preguem s’abstingui d’utilitzar la present pàgina web.
  3. Ús del portal: com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) propietat de cyclolock.com. L’ USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del web.

L’ USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts que cyclolock.com ofereix a través del seu web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de cyclolock.com, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

  1. Enllaços: Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure enllaços o hipervincles a altres llocs que no són operats o controlats per com. Per això cyclolock.com no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a cyclolock.com, tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.
  2. Propietat intel·lectual i industrial: cyclolock.com, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de cyclolock.com o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de cyclolock.com.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de cyclolock.com. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a la pàgina de cyclolock.com, de produir-se, constituiran infraccions dels drets de propietat intel·lectual o industrial de cyclolock.com, sancionables per la legislació vigent.

  1. Exclusió de garanties i responsabilitat: cyclolock.com  no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
  2. Modificacions: cyclolock.com  es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.
  3. Dret d’exclusió: cyclolock.com  es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals de ús.
  4. Generalitats: cyclolock.com  perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
  5. Modificació de les presents condicions i durada: cyclolock.com podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció: La relació entre cyclolock.com i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.