Altres serveis

Servei de guarderia per a altres mitjans de mobilitat activa

(monopatins, patins, cotxets de bebè, maletes, etc.)

Promoció de l’ús de la bicicleta

(campanyes de sensibilització, bici-escola, jocs infantils en bici…)

ITB

(Inspecció Tècnica de la Bici)

Suport mecànic

(Zona d’autoreparació de bicis; Taller bàsic de mecànica)

Zona de càrrega per a bicicletes elèctriques

Consultoria de mobilitat activa

Col·laboració en projectes d’inserció laboral de persones en risc d’exclusió social

Càlcul de la reducció de la petjada de carboni en cada esdeveniment

Reserva online d’aparcament