Skip to main content

Les ciutats son l’escenari de un munt d’esdeveniments al llarg de l’any, activitats on es concentren un gran nombre de persones i que generen un important impacte social i ambiental. Aquests esdeveniments poden ser una oportunitat per generar impactes positius si es treballa per desenvolupar accions en coherència amb una ciutat més justa, sostenible i saludable.

Un del principis bàsics de l’ambientalització d’esdeveniments és veure que aquesta no consisteix únicament a evitar problemes, es tracta també d’aprofitar les oportunitats.Un esdeveniment és una ocasió per assajar, captar l’interès dels mitjans de comunicació, fer nous socis i posar en pràctica innovacions.

“Ambientalitzar un esdeveniment requereix idees i plantejaments innovadors, noves solucions i reptes a la consciència i la conducta de les persones”

Els governs locals són actors crucials a l’hora d’acollir esdeveniments, i compten amb diverses possibilitats per a l’aplicació dels principis de sostenibilitat en el disseny, la preparació i la posada en escena dels esdeveniments per als quals actuen com a amfitrions o organitzadors.

En aquest sentit, la Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2019  de l’Ajuntament de Barcelona incorpora aquest any un nou criteri general de valoració́ de l’impacte dels projectes: els Beneficis ambientals (ambientalització́ d’esdeveniments, economia circular, etc.) i socials (contractació́ sostenible, etc.) del projecte, per tal de fomentar pràctiques sostenibles. Identificar les mesures que es poden incorporar i adaptar-les al projecte a presentar per part de les entitats serà un criteri valorable a l’hora d’atorgar les subvencions ja que es tindran en compte aquells projectes que proporcionin més beneficis socials i guardin més coherència amb les polítiques municipals.

L’Ajuntament ha través de la GUIA D’APLICACIÓ DEL CRITERI DE VALORACIÓ GENERAL BENEFICIS AMBIENTALS I SOCIALS presenta alguns exemples de mesures d’ambientalització́ d’esdeveniments per incloure als projectes, entre les que es troben la utilització i/o promoció del transport públic i de la bicicleta.11Des de Cyclolock us proposem la contractació d’un servei d’aparcament vigilat de bicicletes per a esdeveniments com a estratègia de promocionar l’accés en bicicleta a les activitats que es convoquin, per tal de que els usuaris de la bici tinguin la certesa de que hi trobaran un espai on guardar-la de forma ràpida, endreçada i segura. Si voleu més informació podeu consultar la nostra web www.cyclolock.com i posar-vos en contacte amb nosaltres.